«Πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το ταμείο ευρωπαϊκής βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)»

«Πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το ταμείο ευρωπαϊκής βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)»

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο μας συμμετέχει στην σύμπραξη του Δήμου Δράμας και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμπληρώσει την σχετική αίτηση, για ένα μεγάλο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)» που μπορεί να προσφέρει πολλά, σε άπορες οικογένειες.

Συμπληρώστε την αίτηση στη διεύθυνση: https://www.idika.org.gr/teba/Default.aspx ή απευθυνθείτε στους κατά τόπους Δήμους καθώς και στο Φιλανθρωπικό Σωματείο Χωριστής Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων καθημερινά 4 – 6 μ.μ.

Υποβολή αιτήσεων έως 26 Αυγούστου 2015 (δόθηκε παράταση).

Περισσότερα δείτε στην ειδική ενότητα του σωματείου μας για το πρόγραμμα TEBA/FEAD που σχεδιάσαμε. Εκεί θα αναρτώνται όλες οι σχετικές πληροφορίες για καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.