Διανομή κοτόπουλο του προγράμματος ΤΕΒΑ/FEAD

Διανομή  κοτόπουλο του προγράμματος   ΤΕΒΑ/FEAD

 

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο Χωριστής «Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων»
ως Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης του Δήμου Δράμας,

Την Τετάρτη 27 και Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016 παρέλαβε κοτόπουλα ΔΩΡΕΑ από το πρόγραμμα της Επισιτιστικής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ) όπου και διένειμε σε 61 δικαιούχους.!

Η Πρόεδρος

Τσάνα Μαρία

Περισσότερα: http://www.agie.gr/?p=849