Στο πλαίσιο του εθελοντισμού της προσφοράς και της αλληλεγγύης, και γενικότερα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, επιχειρεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων, αλλά και γενικότερα τη στήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων, που χρήζουν βοήθειας, προσπαθώντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωή τους.

Έτσι με την σημερινή μας δράση υλοποιήσαμε μία αποστολή δεμάτων με ρουχισμό (ένδυση & υπόδηση), παιχνίδια και σχολικά είδη προς το Ίδρυμα Κιβωτός του Κόσμου στην Αθήνα και σε μια σχολική μονάδα στην Βόνιτσα της Αιτωλοακαρνανίας

Η Πρόεδρος & το Δ.Σ