Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων – Υποβολή ενστάσεων για το ΤΕΒΑ/FEAD

Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων – Υποβολή ενστάσεων για το ΤΕΒΑ/FEAD

Οι Ωφελούμενοι του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠΙ) ενημερώνονται με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS) μέσω της ΗΔΙΚΑ, για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησής τους με σχετική γνωστοποίηση στην ηλεκτρονική τους αίτηση και μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχουν δηλώσει.

Όσοι δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή μπορούν να προσέρχονται στους Εταίρους της Κοινωνικής Σύμπραξης «Αλληλεγγύη στην Π.Ε Δράμας» που υπέβαλαν την αίτησή τους και να ζητούν εκτύπωση του αυτοματοποιημένου εγκριτικού ή απορριπτικού μηνύματος που εμφανίζεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση έχοντας μαζί τους το ΑΜΚΑ και το Α.Φ.Μ. ΄Ολοι οι Εταίροι από σήμερα Δευτέρα 19-10-2015, 14.00μ.μ. αναρτούν σε εμφανή σημεία πίνακες εγκριθέντων/απορριφθέντων προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται με τον αριθμό της αίτησης τους για το αποτέλεσμα αυτής.

Η υποβολή των ενστάσεων κατατίθεται μόνο εντύπως ενώπιον πιστοποιημένων χρηστών των Κοινωνικών Συμπράξεων που είχαν αναλάβει την υποβολή των αιτήσεων. Φέρει την πρωτότυπη υπογραφή του ενιστάμενου και συνοδεύεται από απλά φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, που αποδεικνύουν τους λόγους τους οποίους επικαλείται. Οι πιστοποιημένοι χρήστες απλά παραλαμβάνουν ενστάσεις. Δεν εκφέρουν καμία αξιολογική κρίση επ’ αυτών και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων.

Δείτε το δελτίο τύπου