Μία ακόμη δράση χρηματοδοτούμενη,

από  το Πρόγραμμα για ΜΚΟ Είμαστε Όλοι Πολίτες,
για το Φιλανθρωπικό Σωματείο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων
σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη
Από τις τριάντα οκτώ (38) αιτήσεις που αξιολογήθηκαν επιχορηγούνται οκτώ (8) προτάσεις!!!

Περισσότερα:

http://www.weareallcitizens.gr/articles/prosthetes-draseis.html#.VsxT3vmLS1u

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση