Άρχισε η υλοποίηση και διανομή τροφίμων,
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων» ως Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης

καλεί όλους τους ωφελούμενους της Χωριστής που έχουν υποβάλει αίτηση στο Σωματείο,
να προσέλθουν με την αίτηση υποβολής και την Αστυνομική τους Ταυτότητα για να παραλάβουν τα μανταρίνια. τηλέφωνο επικοινωνίας 2521042096

Η Πρόεδρος & το Δ.Σ.

Περισσότερα:  https://www.agie.gr/?page_id=798