ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

23.75 % των ερωτηθέντων δεν διαθέτει Η/Υ ούτε σταθερή σύνδεση στο ίντερνετ

23.75 % των παιδιών δεν έχει πρόσβαση σε σταθερό ή φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή και το 80% των παιδιών δεν χρησιμοποιεί tablet/κινητό.

Μόνο το 38.75%  των παιδιών χρησιμοποιεί υπολογιστή για σχολικές εργασίες από 0.5 έως 1 ώρα την ημέρα.

75%  των παιδιών χρησιμοποιεί τον υπολογιστή από 0.5 έως 2 ώρες την ημέρα για περιήγηση στο διαδίκτυο.

45% των παιδιών χρησιμοποιεί τον υπολογιστή από 0.5 έως 2 ώρες την ημέρα για video games

Κανένα από τα παιδιά των ερωτηθέντων  δεν έχει συμμετέχει σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα τεχνολογίας στο σχολείο (εκτός της χρήσης Η/Υ).

Κανένα από τα παιδιά των ερωτηθέντων δεν γνωρίζει τι είναι ο προγραμματισμός Η/Υ.

Το 100% των ερωτηθέντων θεωρεί πολύ σημαντική την εκπαίδευση σε θέματα τεχνολογίας.

Το 77.5% εξ αυτών διαφωνεί απόλυτα και το 22.5% διαφωνεί ότι η συμμετοχή του παιδιού τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα τεχνολογίας στο σχολείο είναι συχνή και επαρκείς

Το 75% το παιδιών δεν έχει παρακολουθήσει μαθήματα πληροφορικής.

Σύμφωνα με τους γονείς τους, το 40% των παιδιών έχει μέτριες γνώσεις και το 60% κακές στην πληροφορική

Το σύνολο των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η συμμετοχή του παιδιού τους σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροφορικής είναι πολύ ως εξαιρετικά επωφελής.

Οι γνώσεις των ερωτηθέντων στην πληροφορική δεν  χαρακτηρίζονται ικανοποιητικές αφού το 28.75% έχει μέτριες γνώσεις και το 71.25% κακές.

Το 96.25% των ερωτηθέντων δεν  χρησιμοποιεί Η/Υ για της τραπεζικές τους συναλλαγές και μόνο το 3.75% χρησιμοποιεί Η/Υ για πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες δημόσιων υπηρεσιών.

Το σύνολο των ερωτηθέντων ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει μαθήματα πληροφορικής. Το 22.5% αυτών να  το θεωρεί ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ και με το 72.5% ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ να αποκτήσει ευχέρεια στο να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικές  υπηρεσίες δημοσίων υπηρεσιών.

Κανένας από τους ερωτηθέντες και τα παιδιά τους δεν γνωρίζει τι είναι η εκπαιδευτική ρομποτική.

Το 82.5% των παιδιών  δεν γνωρίζει τίποτα για την χρήση των ρομπότ στην εποχή μας και 17.5% των παιδιών γνωρίζει ελάχιστα. Κανένα από τα παιδιά δεν έχει συμμετέχει ποτέ σε κάποιο πρόγραμμα εκπαιδευτικής ρομποτικής και μόλις το 17.5% γνωρίζει για τα εκπαιδευτικά ρομπότ εταιριών όπως η LEGO

To 95% των γονέων πιστεύει ότι η συμμετοχή του παιδιού τους σε ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικής ρομποτικής είναι εξαιρετικά επωφελής και το 5%  πολύ επωφελής.

Το σύνολο των ερωτηθέντων απάντησε ότι το κόστος είναι ο καθοριστικός παράγοντας μη συμμετοχής των παιδιών τους σε τέτοιου είδους δράσεις.

Αφήστε μια απάντηση