ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ”ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ”
Το ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ « ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ» ιδρύθηκε στις 24 Απριλίου 2007 το οποίο λειτουργεί δυνάμει της υπ’αριθμ.115/2007 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας, έχει ως έδρα τη Δ. Κοινότητα Χωριστής και σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις έχει ως βασικό σκοπό, την άσκηση φιλανθρωπικού, κοινωνικού και ανθρωπιστικού έργου Ειδικότερα, σκοποί του σωματείου αποτελούν:1. Η επιδίωξη της ενίσχυσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας 2. Η διοργάνωση δράσεων προς ενίσχυση του κοινωνικού και φιλανθρωπικού έργου 3. Η χρηματική ενίσχυση άπορων οικογενειών 4. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μη ασφαλισμένων άπορων 5. Η οικονομική ενίσχυση, επιμόρφωση και σπουδές άπορων νέων 6. Η δημιουργία δομών κοινωνικής φροντίδας, προς όφελος των ευπαθών κοινωνικών ομάδων 7. Η υλοποίηση και συμμετοχή σε προγράμματα κοινωνικής και ανθρωπιστικής φροντίδας 8. Δωρεάν παροχή εκπαιδευτικής αρωγής σε μαθητές Α!βάθμιας και Β!βάθμιας εκπαίδευσης μέσω του Κοινωνικού Φροντιστηρίου και του Κοινωνικού Διαδικτυακού Φροντιστηρίου.
Η υλοποίηση των σκοπών του, δύναται μέσα από την οργάνωση και υλοποίηση φιλανθρωπικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών δράσεων, καθώς επίσης και μέσα από οργανωμένες προσπάθειες οικονομικής και υλικής ενίσχυσης απόρων συμπολιτών, όπως ειδικότερα αναγράφονται παρακάτω: • Συμμετοχή στο Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ν. Δράμας • Συμμετοχή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) • Συμμετοχή στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER για την υλοποίηση σχετικών δράσεων σκοπού • Καθημερινή διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε άπορες οικογένειες • Υλοποίηση Κοινωνικού Προγράμματος της Περιφέρειας ΠΑΜΘ (2014 έως σήμερα), μέσω της κάλυψης λειτουργικών δαπανών • Υλοποίηση Κοινωνικού Προγράμματος του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» ( 2013 έως 2018), μέσω της απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού
• Υλοποίηση Κοινωνικού Προγράμματος του Ιδρύματος «ΤΙΜΑ» (2014) αγορά εξοπλισμού
• Υλοποίηση Κοινωνικού Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες» του Ιδρύματος «Μποδοσάκη» (2014-2016), μέσω της δημιουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου
• Υλοποίηση Κοινωνικού Προγράμματος με τίτλο «Κοινωνικό Διαδικτυακό Φροντιστήριο» (2014-2016), μέσω Επιχορήγησης του Κέντρου On Line Εκπαίδευσης ΑΡΝΟΣ • Υλοποίηση Κοινωνικού Προγράμματος Στήριξης Μαθητών(2014-2016), μέσω παροχής πρωινού γεύματος • Υλοποίηση συνοδευτικών δράσεων ψυχαγωγικών υπηρεσιών(π.χ. Σχολές Γονέων, Καλλιτεχνικό εργαστήρι κλπ) • Υλοποίηση εκπαιδευτικών και Ιατρικών ημερίδων
• Ο Φορέας από τον Μάρτιο του 2017 έχει πιστοποιηθεί στο Σύστημα κεντρικής Υποστήριξης «ΑΤΛΑΣ », της πρακτικής άσκησης φοιτητών ΑΕΙ
Το Σωματείο ξεκίνησε να λειτουργεί με 22 Μέλη και σήμερα έφθασε να έχει πάνω από 200 Μέλη
Το Σωματείο ξεκίνησε να βοηθάει περίπου 15 -20 οικογένειες, μετά από πέντε χρόνια έφτασε να βοηθάει 60–70 και σήμερα ωφελούνται 200 οικογένειες περίπου 800 άτομα.
Η Πρόεδρος
ΤΣΑΝΑ ΜΑΡΙΑ

Αφήστε μια απάντηση