Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε την νέα συνεργασία του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων» με έδρα την Χωριστή Δράμας, με το Κέντρο «On-Line Εκπαίδευσης ΑΡΝΟΣ» ώστε να ενισχυθεί το Κοινωνικό Φροντιστήριο και να δημιουργηθεί η δομή του Κοινωνικού Διαδικτυακού Φροντιστηρίου.

Με κοινό όραμα την εξασφάλιση ίσης πρόσβασης σε μια ποιοτική εκπαίδευση, το Φιλανθρωπικό Σωματείο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων με το Κέντρο «On-Line Εκπαίδευσης ΑΡΝΟΣ» ενώνουν τις δυνάμεις τους για την δημιουργία του Κοινωνικού Διαδικτυακού Φροντιστηρίου.

Στο πλαίσιο ενός φιλόδοξου και πολύπλευρου κοινωνικού έργου που στοχεύει στην ανακούφιση και υποστήριξη των μαθητών του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δ.Δ Χωριστής Δράμας.

Το πρόγραμμα προσφέρει διαδικτυακά δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές οι οικογένειες των οποίων αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, για την σχολική περίοδο 2014-2015 (από 18/03/2015 μέχρι 30/06/2015) και είναι μαθητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.

Απώτερος σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία ενός πλέγματος κοινωνικής προστασίας μέσω του οποίου θα καλύπτονται ενισχυτικά οι εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, ώστε να καταστεί εφικτή με αξιοπρεπείς όρους η ισότητα στην πρόοδο και την παρεχόμενη παιδεία.

Η εταιρεία «ΑΡΝΟΣ» στο ιστότοπο www.arnos.gr προσφέρει στον μαθητή τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να κατανοεί από την οθόνη του υπολογιστή του τη διδακτέα ύλη του σχολικού βιβλίου, με τρόπο απλό κατανοητό και στοχευόμενο.

Συγκεκριμένα, το Διαδικτυακό Κοινωνικό Φροντιστήριο του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων» θα προσφέρει δωρεάν τα Φροντιστηριακά e- μαθήματα Γυμνασίου και Λυκείου.

Το Φροντιστηριακό e-μάθημα Γυμνασίου παρέχει :

Δωρεάν πρόσβαση στα 10.000 μαθήματα με διδασκαλία σε video για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου. Θεωρία, μεθοδολογία, εφαρμογές & λυμένες ασκήσεις στα μαθήματα του σχολείου. Οn-line τεστ αξιολόγησης, ασκήσεις για επίλυση, διαγωνίσματα & θέματα εξετάσεων. Ε- Λυσάρι με λυμένες όλες τις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου σε e-book. Επίλυση αποριών μέσω chat και e-mail.

Το Φροντιστηριακό e-μάθημα Λυκείου παρέχει:

Δωρεάν πρόσβαση στα 11.000 μαθήματα με διδασκαλία σε video για όλες τις τάξεις του Λυκείου. Θεωρία, μεθοδολογία, εφαρμογές & λυμένες ασκήσεις στα μαθήματα του σχολείου. Οn-line τεστ αξιολόγησης, ασκήσεις για επίλυση, διαγωνίσματα & θέματα εξετάσεων. Ε- Λυσάρι με λυμένες όλες τις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου σε e-book. Επίλυση αποριών μέσω chat και e-mail.

Με αφετηρία την απόλυτη επιτυχία του Οικουμενικού Δημοτικού Σχολείου «Αθηνά», που μέχρι σήμερα έχει δεχθεί πάνω από 1.500.000 επισκέψεις στην ιστοσελίδα www.arnos.gr, παρέχοντας ελεύθερη πρόσβαση σε πάνω από 12.000 video – μαθήματα και εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, το Κέντρο On Line Εκπαίδευσης ΑΡΝΟΣ διευρύνει την κοινωνική του δράση, παρέχοντας δωρεάν το e-φροντιστηριακό μάθημα και για τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου.

Το Κοινωνικό Διαδικτυακό Φροντιστήριο του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων» αποτελεί συνέχεια μιας ευρύτερης δράσης κοινωνικής αλληλεγγύης του Κέντρου On-Line Εκπαίδευσης ΑΡΝΟΣ που εγκαινιάστηκε για πρώτη φορά με τη σύσταση του Διαδικτυακού Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Θεσσαλονίκης και συνεχίζεται με επιτυχία σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Η πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων» ευχαριστούν θερμά το «Κέντρο On Line Εκπαίδευσης ΑΡΝΟΣ» και τον κ. Ιωάννη Κρόκο για τη δωρεάν χορήγηση διαδικτυακής ενισχυτικής διδασκαλίας στους μαθητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.

Τέτοιες προσπάθειες αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση καθώς προσφέρουν ιδιαιτέρως σημαντική βοήθεια στους οικονομικά ασθενέστερους πολίτες

Με εκτίμηση

Η Πρόεδρος

ΤΣΑΝΑ ΜΑΡΙΑ