Με μεγάλη επιτυχία υλοποιήθηκαν τα τμήματα των σχολών γονέων!
Στο πλαίσιο των Σχολών Γονέων στον Νομό Δράμας, υλοποιήθηκαν δύο τμήματα των σχολών γονέων σε συνεργασία με το Φιλανθρωπικό Σωματείο Χωριστής «Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων» δύο τμήμα 25 ωρών το κάθε ένα με τίτλο «Συμβουλευτική σε Εξειδικευμένα Θέματα».
Οι Σχολές Γονέων αποσκοπούν στην στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Το έργο θα προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό.

Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρητικό μέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές ασκήσεις) και παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.