Στο πλαίσιο των Σχολών Γονέων στον Νομό Δράμας, θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Φιλανθρωπικό Σωματείο Χωριστής «Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων» ένα τμήμα 25 ωρών με τίτλο «Συμβουλευτική σε Εξειδικευμένα Θέματα». Τα επιμέρους θέματα θα συμφωνηθούν στην πρώτη συνάντηση μαζί με την εκπαιδεύτρια.

Ενδεικτικές θεματικές:

  • Επικοινωνία
  • Αδέρφια
  • Εφηβεία
  • Ενδοσχολική βία
  • Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση
  • Ναρκωτικά
  • Άγχος, κ.α.

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται 1 φορά την εβδομάδα και το πρόγραμμα είναι δίμηνης διάρκειας.

Οι Σχολές Γονέων αποσκοπούν στην στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Το έργο θα προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό. Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρητικό μέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές ασκήσεις) και παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Παρακαλούνται όσοι γονείς θέλουν να συμμετέχουν να δηλώσουν άμεσα συμμετοχή στα τηλ: 2521042096 & 2521042863 καθώς και στα γραφεία του συλλόγου καθημερινά 4- 7 μ.μ.

Οι ώρες των συναντήσεων και οι μέρες θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τις ανάγκες των γονέων.

Η Πρόεδρος Δ.Σ
ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΝΑ