ΔΡΑΜΑ 1/3/2019
ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ « ΆΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ»

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενηλίκων
Την Δευτέρα 25 και την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Φορέα στην Χωριστή η Τρίτη συνάντηση του τμήματος Υπολογιστών. Το τμήμα απευθύνεται σε άτομα που δεν γνωρίζουν καθόλου να χρησιμοποιούν Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και θέλουν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις.

Η θεματική ενότητα που ασχολήθηκαν οι εκπαιδευόμενοι ήταν η «Δημιουργία Έγγραφου Word »

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται Δωρεάν και σε δύο τμήματα, κάθε Δευτέρα 11:00-12:00 και κάθε Τρίτη 11:00 – 12:00 , το πρωί για διάστημα 8 εβδομάδων.

Ο Κάθε συμμετέχων έχει δικό του ηλεκτρονικό Υπολογιστή.
Εκπαιδευτής : Σαγυρίδου Αναστασία Απόφοιτος ΤΕΙ Διαχείρισης Πληροφοριών.

Το πρόγραμμα ανήκει στο τοπικό Άξονα 4 του Π.Α.Α. (LEADER) Νομού Δράμας .
Το ποσό επιχορηγήσεις του φορέα από το Άξονα 4 του Π.Α.Α. (LEADER) ανέρχεται στο ποσό των 39.380,08 Ευρώ.

Με εκτίμηση για το Δ.Σ. του Φιλανθρωπικού Σωματείου
«Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων»
Η Πρόεδρος
Τσάνα Μαρία

Αφήστε μια απάντηση