Τοπικό πρόγραμμα Άξονα 4 του Π.Α.Α. (LEADER) Νομού Δράμας «Κοινωνικό διαδικτυακό φροντιστήριο»

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο Χωριστής «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ», ως κοινωνικός φορέας ανταποκρίθηκε στην 4η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την επιλογή δικαιούχων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος Άξονα 4 του Π.Α.Α. (LEADER) Νομού Δράμας, για την περαιτέρω ενίσχυση του φιλανθρωπικού του έργου στην τοπική κοινωνία.

Ειδικότερα, από τη συμμετοχή αυτή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, το Σωματείο επιδιώκει αφενός την ανακαίνιση του εσωτερικού χώρου του Σωματείου με τον διαχωρισμό σε δυο αίθουσες του κεντρικού ενιαίου χώρου, όπου στεγάζεται το Σωματείο, ώστε να διαχωριστεί η κουζίνα από τον χώρο διδασκαλίας των φροντιστηριακών μαθημάτων. Αφετέρου επιδιώκει τη βελτίωση του εξοπλισμού του «Κοινωνικού Διαδικτυακού Φροντιστηρίου», κυρίως με τον ανάλογο εξοπλισμό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών προκειμένου να καταστεί αποδοτικότερη η λειτουργικότητά του.

Το ποσό επιχορηγήσεις του φορέα από τον Άξονα 4 του Π.Α.Α. (LEADER) ανέρχεται στο ποσό των 39.380,08 Ευρώ.

Το συγκεκριμένο έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και έχουν ολοκληρωθεί  και αποπληρωθεί, οι εργασίες,  του 57,70% του συνόλου.

Η Πρόεδρος για το Δ.Σ.

Τσάνα Μαρία

https://www.agie.gr/?p=862

 

Αφήστε μια απάντηση