Το Φιλανθρωπικό Σωματείο Χωριστής “ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ”, ως κοινωνικός φορέας ανταποκρίθηκε στην 4η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την επιλογή δικαιούχων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος Άξονα 4 του Π.Α.Α. (LEADER) Νομού Δράμας, για την περαιτέρω ενίσχυση του φιλανθρωπικού του έργου στην τοπική κοινωνία.

Ειδικότερα, από τη συμμετοχή αυτή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, το Σωματείο επιδιώκει αφενός την ανακαίνιση του εσωτερικού χώρου του Σωματείου με τον διαχωρισμό σε δυο αίθουσες του κεντρικού ενιαίου χώρου, όπου στεγάζεται το Σωματείο, ώστε να διαχωριστεί η κουζίνα από τον χώρο διδασκαλίας των φροντιστηριακών μαθημάτων. Αφετέρου επιδιώκει τη βελτίωση του εξοπλισμού του «Κοινωνικού Διαδικτυακού Φροντιστηρίου», κυρίως με τον ανάλογο εξοπλισμό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών προκειμένου να καταστεί αποδοτικότερη η λειτουργικότητά του.

Το συγκεκριμένο έργο θα επεκταθεί και στον ευρύτερο πληθυσμό του Δ.Δ Χωριστής ως εξής: Θα δημιουργηθούν τμήματα εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών τα οποία θα απευθύνονται σε όλες της πληθυσμιακές ομάδες του Δ.Δ Χωριστής όπως π. χ σε ανέργους, γονείς οι οποίοι θα θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με την εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το ποσό επιχορηγήσεις του φορέα από το Άξονα 4 του Π.Α.Α. (LEADER) ανέρχεται στο ποσό των 39.380,08 Ευρώ. Οι εργασίες ξεκίνησαν με γοργούς ρυθμούς μιας και το πρόγραμμα του Άξονα 4 ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2015.