Συνέντευξη  από την Πρόεδρο κα. Τσάνα Μαρία για τα ένδεκα χρόνια του φορέα 2007-2018,  όπου αναφέρεται στο Φιλανθρωπικό έργο του Σωματείου “ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ” Στη σελίδα 66-67.

Αφήστε μια απάντηση