Χορηγία καυσόξυλα από τον ΔΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ( Δ.Α.Σ. ) Ν. Δράμας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Πρόεδρος του Φιλανθρωπικού Σωματείου Χωριστής «Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων»
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον ΔΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ( Δ.Α.Σ. ) Ν. Δράμας για την γενναιόδωρη χορηγία του σε καυσόξυλα 25 Χ.Κ.Μ. (χορικά κυβικά μέτρα) αξίας χιλίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ (1094,00 ευρώ) για την ενίσχυση δώδεκα ( 12) απόρων οικογενειών.

Με εκτίμηση

Η πρόεδρος Δ.Σ
Τσάνα Μαρία

Αφήστε μια απάντηση