2015 Απολογισμός των δράσεων του Φιλανθρωπικού Σωματείου Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων

2015 Απολογισμός των δράσεων του Φιλανθρωπικού Σωματείου  Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων

 

http://www.proinos-typos.gr/gr/index.php?option=com_content&view=

article&id=13525%3A-l-r&catid=1%3A2011-04-0