Τα μέλη μας

Το δυναμικό του Συλλόγου υφίσταται παροδικά δια κυμάνσεις. Σήμερα αριθμεί περίπου στα 200 μέλη, ενεργοί πολίτες της πόλης μας. Το Διοικητικό Συμβούλιο στηρίζει σταθερά την εγγραφή νέων μελών με την παράλληλη αξιοποίηση του κάθε νέου μέλους στις δραστηριότητες του Σωματείου.