Το έργο μας

Ανελλιπώς από το 2007 το Φιλανθρωπικό Σωματείο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων (ΦΕΚ πιστοποίησης Β΄/2762/τ.Β΄/15-10-2012 αριθμ.Δ28/Γ/οικ.20431/7 ), λειτουργεί με γνώμονα τη βελτίωση  και ενίσχυση της ποιότητας της ζωής της τοπικής κοινωνίας, μέσα από στοχευμένες δράσεις κοινωνικού και φιλανθρωπικού χαρακτήρα.

Η συνεχής επαγρύπνηση,  μέσα από ένα αξιόλογο εθελοντικό και υπαλληλικό σώμα απέναντι στις ανάγκες των συνανθρώπων μας, το οδήγησε σήμερα να χαίρει αποδοχής από όλη τη Δραμινή κοινωνία.

Ακόμη πιο διεξοδικά, θέλοντας να δώσει άμεσες λύσεις σε θέματα επισιτισμού των συμπολιτών μας, οργανώθηκε και συσπειρώθηκε μέσα στην τοπική και όχι μόνο κοινωνία, με στόχο την αλληλέγγυα συμμετοχή του στη στήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων στόχου, κυρίως όμως των οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών, που χρήζουν βοήθειας, ενισχύοντας έτσι και βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωή τους.

Μέσα από τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του φορέα, αναπτύχθηκαν στοχευμένες κοινωνικές δράσεις επιλύοντας έτσι σημαντικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Από τα γραφεία του φιλανθρωπικού σωματείου, τα οποία εδρεύουν στη Χωριστή Δράμας και με την απλόχερη συμπαράσταση ενός σημαντικού αριθμού ανθρώπων με δύναμη ψυχής απέναντι στο συνάνθρωπό μας, προσφέρονται σε καθημερινή βάση, τρόφιμα, είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια για τους μικρούς φίλους και πλήθος άλλων στοιχείων, χρήσιμων και ωφέλιμων για την κάλυψη των βασικών αναγκών των συμπολιτών μας που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και ανάγκης.

Στο πλαίσιο αυτό προχώρησε, συντόνισε, προγραμμάτισε και υλοποίησε δράσεις όπως:

  1. Σίτιση απόρων πολιτών
  2. Διανομή ειδών πρώτης ανάγκης
  3. Ενίσχυση απόρων οικογενειών
  4. Κάλυψη  εξόδων θέρμανσης
  5. Κάλυψη  λογαριασμών κοινής ωφέλειας
  6. Κάλυψη εξόδων νοσηλείας και φαρμακευτικής περίθαλψης
  7. Κάλυψη εξόδων διαγνωστικών εξετάσεων
  8. Δράσεις & εκδηλώσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης
  9. Εκδηλώσεις ενίσχυσης της κοινωνικής συμμετοχής

Συνέπεια των παραπάνω, το Φιλανθρωπικό Σωματείο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων έβαλε ως στόχο και πέτυχε την ενεργό συμμετοχή του στην “κοινωνική πολιτεία” της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σήμερα, μέσα από σκληρή εργασία, μεράκι και αγάπη προς το συνάνθρωπό του, έχει ως συμπαραστάτες του ένα αξιόλογο ενεργό εθελοντικό σώμα των 160 μελών. Το όλο έργο του δε, επικουρείται και ενισχύεται από δωρεές και δράσεις που εμπλουτίζουν και στηρίζουν ακόμη περισσότερο τη δημιουργική και κοινωνική του προσπάθεια.